Enargo Konsult

specialisten på Linux, Unix och OpenVMS


Enargo Konsult startades 1997 av Anna Grane. I början så erbjöd företaget hjälp med marknadsanalyser och marknadsföring inom konferens- och hotellindustrin, men med tiden utvecklades uppdragen mot att innefatta även livsmedelsindustrin och till slut IT.


Anna
Min ambition har alltid varit att erbjuda mina kunder det bästa som överhuvudtaget varit möjligt vilket i praktiken har inneburit att jag emellanåt har varit tvungen att tacka nej till uppdrag då jag inte haft möjlighet att bemanna uppdragen med högsta möjliga kvalitet.


Kvalitet framför kvantitet är ett mycket viktigt led för långsiktiga kundrelationer, nöjda kunder är för oss motorn och drivkraften.Magnus
Linux och öppen källkod är mycket intressant för alla som vill ta del av en öppen arkitektur där alla har full tillgång till programkoden. Linux är också en bra och stabil grund för drift av större miljöer och det är en utmärkt plattform för att utveckla inbyggda system. Till exempel så bygger Android helt på Linux. Inom detta område så har Magnus Ewert det operativa och tekniska ansvaret på Enargo Konsult. Magnus har över 20 års erfarenhet av Linux och Unix och även OpenVMS. Magnus har också givit ut en serie böcker inom detta område.Tycker du att detta låter intressant, så varfär inte ge det ett försök?

eXTReMe Tracker
     Enargo Konsult      Broslättsvägen 2      311 36 Falkenberg      info@enargo.com      0346-134 95
[Bottom]